Perscontainers


Perscontainer
Voor comprimeerbare afvalstoffen zoals papier en plastic hebben wij perscontainers beschikbaar met een inhoud van 10m³ of 20m³.


Overige informatie:

Belading containers:

  • Bij rolcontainers en gesloten afzetcontainers moet ten allen tijde het deksel zonder problemen gesloten kunnen worden. Open afzetcontainers mogen maximaal 20 centimeter boven de rand beladen worden, verder mag er in geen geval afval buiten de container uitsteken aan de voor-, achter- en zijkanten.
  • Het is niet toegestaan bouw- en sloopafval in een rolcontainer te deponeren, rolcontainers zijn uitsluitend bedoeld voor comprimeerbaar afval.
  • Asbest, chemisch afval en vervuilde grond mogen in geen geval in de normale container gedeponeerd worden, neem contact op voor een passende oplossing hiervoor.