Afvalverwerking

Van Weverwijk B.V. beschikt over een moderne sorteerinstallatie voor het scheiden en sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. In deze installatie wordt dagelijks ca. 200 ton afval effectief gescheiden en gesorteerd, waarbij een groot aantal herbruikbare residustromen en secundaire grondstoffen ontstaan.

Het sorteerproces is volledig in overeenstemming met het beleid van de overheid, waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor maximaal hergebruik van afval- en reststoffen.

Van Weverwijk B.V. beschikt tevens over een door het bevoegd gezag goedgekeurd afvalstoffenregistratiesyteem, waarin alle relevante (transport)informatie (zoals transportdatum, soort en hoeveelheid lading, containertype, bestemming) wordt geregistreerd.

Deze informatie is te allen tijde voor de opdrachtgever beschikbaar.

auto
kraan