Bouw- en sloopafval

Wat mag er wel in uw bouw- en sloopafval container?

Al het afval dat vrij komt tijdens het verbouwen en/of slopen van uw huis of bedrijfspand. Het volgende valt hier ook onder:

  • huisraad (meubels en overig grofvuil)
  • steen afval (beton, tegels)
  • gasbeton gipsplaten
  • sloophout / afvalhout
  • metaal
  • kunststoffen
  • glas

Wat mag er niet in uw bouw- en sloopafval container?

  • asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
  • chemisch afval / gevaarlijk afval
  • autobanden