Bedrijfsafval

Voor de inzameling van uw bedrijfsafvalstoffen maken wij graag een afspraak om uw afvalstromen te inventariseren en u hiervoor een advies op maat te doen toekomen.

 

Wat mag er wel in uw bedrijfsafval container?

Afval dat u tegen komt bij een opruiming. Het volgende valt hieronder:

  • meubels
  • bouwafval
  • papier en karton afval
  • glas (graag als laatste bovenop zodat het heel blijft)
  • sloophout en tuinhout

Wat mag er niet in uw bedrijfsafval container?

  • asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
  • chemisch afval / gevaarlijk afval
  • grond
  • dakleer
  • autobanden